SPRAWDŹ SWOJE WIADOMOŚCI

 

F I Z Y K A

Oddziaływania

Właściwości i budowa materii

Elementy hydrostatyki i aerostatyki

Kinematyka

Dynamika

Drgania i rozchodzenie się fali mechanicznej

Elektrostatyka

Prąd elektryczny

Magnetyzm

Budowa atomu

Optyka

Elementy fizyki atomu i kosmologii

INFORMATYKA

Na literę - a

Na literę - b_c

Na literę - d_e

Na literę - f_g_h

Ćwiczenia EXCEL

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Materiały konstrukcyjne - drewno

Materiały konstrukcyjne - metale