„W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Ojrzeń

 

Celem głównym projektu jest osiągnięcie inteligentnego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną Mazowsza przy wykorzystaniu potencjału rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli w Gminie Ojrzeń

 

Czas realizacji projektu od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć

Scenariusze zajęć, karty pracy, prace uczniów